Kalendár školení

Online test

Pracujete na projektoch a neviete či správne aplikujete metodiku? Ponúkame vám možnosť otestovať svoje schopnosti zo Scrum riadenia projektov. Test je pripravený pre úroveň Scrum Master. Zaregistrujete sa do stránky www.project-academy.com a realizujte testy z viacerých metodík.

Video školenia

Video školenia výrazne napomáhajú rýchlemu získaniu vedomostí pri použití metód eLearningu. Pri objednaní certifikačnej skúšky Scrum získavate aj prístup k videoprednáška.

Manažérske dokumenty

Chcete riadiť projekty a neviete kde začať? Potrebujete vytvárať projektovú dokumentáciu a neviete, ako má vyzerať? Máme pre vás kompletnú sadu vzorov dokumentov PRINCE2.

www.prince-2.sk

Školenia, certifikáty a poradenstvo Scrum

Scrum sám o sebe predstavuje jednoduchý rámec pre efektívnu tímovú spoluprácu na komplexných produktoch. Keď niekto povie slovo „scrum“, môžete si myslieť, že hovoria o ľuďoch v ragbyových dresoch, ktorí stoja v kruhu a tlačia na seba. Keď sa však povie scrum z hľadiska projektov, myslí sa tým Scrum s veľkým písmenom „S“, čo predstavuje úplne nový system projektového riadenia.

Pojem „scrum“ prvýkrát predstavili profesori Hirotaka Takeuchi a Ikujiro Nonaka v článku z roku Harvard Business Review z roku 1986, v ktorom opísali „ragbyový“ prístup k vývoju produktov - ten, v ktorom tím postupuje vpred a zároveň míňa loptičku tam a späť. V nasledujúcich rokoch vývojári softvéru Ken Schwaber a Jeff Sutherland implementovali vývojové stratégie inšpirované Takeuchi / Nonaka vo svojich vlastných spoločnostiach av roku 1995 obidvaja predstavili a definovali svoju vlastnú verziu Scrum.

Scrum je široko používaná, agilná stratégia vývoja produktov - spojenie hodnôt, tímových rolí a rituálov (definované nižšie), ktoré sa používajú v určitej kombinácii na iteratívne vytvorenie produktov. Scrum začal v softvérovom priemysle a odvtedy sa rozšíril na univerzity, vojenský, automobilový priemysel a ďalej. Typy firiem, ktoré používajú Scrum na vývoj produktov, nie sú nijako limitované. Je to kľúčová zručnosť, ktorá vám umožní pridať hodnotu k sa k svojmu životopisu, keď sa uchádzate o prácu - či už v technologickom svete alebo inde. Stále však zostáva veľa otázok týkajúcich sa rámca Scrum: Čo znamená názov, prečo sa používa Scrum a ako presne to funguje? Prvým krokom k zodpovedaniu týchto otázok je hlbšie prehĺbenie pôvodu Scruma histórie.

Aký je rozdiel medzi Scrumom a Agilnou metódou?

Možno ste si všimli, že naša definícia Scrumu obsahovala termín „agilný“. Možno ste tiež počuli o niečom, čo sa nazýva agilná metodológia (možno dokonca v rovnakom dychu ako Scum). Sú teda Scrum a agilná metodika dvoma spôsobmi, ako opísať tú istú vec? Nie je to úplne presné. V 90-tych rokoch došlo k všeobecnému odklonu od ťažkopádnych, plánovaných a byrokratizovaných metód vývoja v softvérovom priemysle. Vývojári softvéru začali s jednoduchšími a flexibilnejšími metódami, procesmi a rámcami (ako Scrum). 

V roku 2001 skupina 17 vývojárov konvergovala a uverejnila dokument s názvom Manifest pre agilný vývoj softvéru (Agile manifesto). Zatiaľ čo rámec Scrum spadá do agilnej definície, ktorá vyplynula z tohto manifestu, nie všetok agilný vývoj je Scrum - inými slovami, agilná metodológia je zastrešujúcim pojmom a rámec Scrumu je jedným zo spôsobov agilného riadenia.

Prečo používať Scrum?

Podľa odborníkov sa Scrum najlepšie chápe ako celkový prístup k riešeniu problémov, ktorý sa vyhýba prísnym špecifikám a rigidným, krok za krokom návodom. Pretože tímy, ľudia a projekty sa v priebehu času menia a vyvíjajú, „mať jediný spôsob, ako niečo urobiť, neumožňuje rast“. Jednoducho povedané: Scrum je opakom zoznamu úloh - namiesto toho je to spôsob, ako priblížiť skupinové projekty flexibilne. Aj keď Scrum poskytuje pevný rámec na organizovanie produktových tímov a plánovacie práce, je to rámec, ktorý môže byť vytvorený tak, aby vyhovoval potrebám tímu, a presne nediktoval, ako musí tím postupovať.

Ako prebieha školenie Scrum?

Kurz Scrum je štandardne dvojdňový a zameriava sa na všetky 3 úrovne – roly v projektovom riadení Scrum. Počas školenia je možné pripraviť sa na certifikáciu Scrum Developer Certified, Scrum Master Certified a Scrum Product Owner Certified. Samotný kurz nestačí na to, aby ste úspešne realizovali skúšku Scrum a získali aj certifikát. Predpokladám, že ste si preštudovali SBOK – Scrum Body of Knowledge, a preto už chápete princípy, aspekty a procesy Scrum. Školenie je možné prospôsobiť znalostiam študentov. Ak sú skúsenejší, tak sa v niektorých procesoch preberá látka podrobnejšie, ak sa pripravovali menej, školenie sa začína od nulových znalostí.

 

Certifikačné skúšky Scrum

Certifikačné skúška Scrum na všetky úrovne sa nerealizuje počas školenia, ale môže sa realizovať do 6 mesiacov od jej objednania. Skúška je on-line, realizuje sa prostredníctvom počítača, pričom je potrebné vopred sa prihlásiť na príslušný čas. V prípade nezvládnutia skúšobného testu (počet požadovaných správnych odpovedí vopred nie je známy) je zvyčajne možné certifikačnú skúšku 1x opakovať.

Certifikačná skúška sa realizuje na všetky 3 roly Scrum:

Certifikovaný Scrum Developer (SDC)

Najjednoduchšie je získanie certifkátu Scrum Developer. Stačí dávať dobrý pozor na kurze a urobiť skúšku. Záverečný test Scrum Developer pozostáva zo 75 otázok a trvá 90 minút.

Certifikácia Scrum Master

Certifikácia Scrum Master je náročnejšia, test obsahuje 100 otázok a skúška trvá 120 minút. Pre úroveň Scrum Master je už potrebné poznať lepšie procesy Scrum a mať detailnejšie naštudpvaný SBOK.

Certifikácia Product Owner

Najťažšie je získať certifikát Scrum Product Owner, skúška trvá 180 minút a test obsahuje 140 otázok. Certifikačná autorita Scrum Study nezverejňuje, aký je minimálny počet správnych odpovedí na získaniu certifikátu. Ná úspešné zvládnutie záverečného testu je potrebné detailne poznať povinné aj nepovinné vstupy, nástroje a výstupy všetkých procesov.