Kalendár školení

Online test

Pracujete na projektoch a neviete či správne aplikujete metodiku? Ponúkame vám možnosť otestovať svoje schopnosti zo Scrum riadenia projektov. Test je pripravený pre úroveň Scrum Master. Zaregistrujete sa do stránky www.project-academy.com a realizujte testy z viacerých metodík.

Video školenia

Video školenia výrazne napomáhajú rýchlemu získaniu vedomostí pri použití metód eLearningu. Pri objednaní certifikačnej skúšky Scrum získavate aj prístup k videoprednáška.

Manažérske dokumenty

Chcete riadiť projekty a neviete kde začať? Potrebujete vytvárať projektovú dokumentáciu a neviete, ako má vyzerať? Máme pre vás kompletnú sadu vzorov dokumentov PRINCE2.

www.prince-2.sk

Scrum Developer Certified

Certifikát

Základným certifikátom, ktorý môžete získať v metodológii projektového managementu Scrum je Scrum Developer. Je určený pre členov vývojových (developer) tímov. Certifikát potvrdzuje, že člen tímu ovláda procesy Scrum, že má základné znalosti o vyhodnocovacích technikách na posudzovanie hodnoty (value) a že pozná aj odhadovacie techniky, ktoré sú dôležité pre prácu Scrum tímov.

Certifikačná skúška Scrum Developer sa realizuje on-line, obsahuje 75 otázok a musí sa zrealizovať za 90 minút. Počet správnych odpovedí na získanie certifikátu SDC nie je známy, predpokladá sa okolo 70%. Úspešný kandidát získava certifikát Scrum Developer Certified prostredníctvom elektronickej linky (stiahnutie zo stránky). V niektorých prípadoch je možné objednať papierovú verziu certifikátu za poplatok.

uKážka certifikátu Scrum Developer Certified

Certifikát Scrum Developer Certified určený pre členov Scrum tímu.