Kalendár školení

Online test

Pracujete na projektoch a neviete či správne aplikujete metodiku? Ponúkame vám možnosť otestovať svoje schopnosti zo Scrum riadenia projektov. Test je pripravený pre úroveň Scrum Master. Zaregistrujete sa do stránky www.project-academy.com a realizujte testy z viacerých metodík.

Video školenia

Video školenia výrazne napomáhajú rýchlemu získaniu vedomostí pri použití metód eLearningu. Pri objednaní certifikačnej skúšky Scrum získavate aj prístup k videoprednáška.

Manažérske dokumenty

Chcete riadiť projekty a neviete kde začať? Potrebujete vytvárať projektovú dokumentáciu a neviete, ako má vyzerať? Máme pre vás kompletnú sadu vzorov dokumentov PRINCE2.

www.prince-2.sk

Certifikát Scrum Master Certified 

Najznámejším certifikátom, ktorý asi najčastejšie realizujú naši študenti je Scrum Master. Ako samotný názov hovorí, je určený pre Scrum Mastrov. Scrum Master je rola, ktorá dohliada na správne aplikovanie Scrum procesov a postupov všetkými zúčastnenými stranami. Takisto sa stará, aby tímy mali vhodné podmienky na prácu, neboli nikým vyrušovaní a aby sa riešili prekážky, ktoré im bránia v plnom výkone práce.

Certifikát potvrdzuje, Scrum Master ovláda procesy Scrum, že má dostatočne detailné znalosti(ale aj zručnosti) na zabezpečenie, aby sa v projektoch správne aplikoval Scrum. Scrum Master takisto vedie niektoré meetingy (rokovania), detailne pozná vyhodnocovacie techniky a je schopný fundovane poradiť ohľadom aplikovania Scrum.

Certifikačná skúška Scrum Master sa realizuje on-line, obsahuje 100 otázok a musí sa zrealizovať za 120 minút. Počet správnych odpovedí na získanie certifikátu SMC nie je známy, predpokladá sa okolo 70%. Úspešný kandidát získava certifikát Scrum Master Certified prostredníctvom elektronickej linky (stiahnutie zo stránky). V niektorých prípadoch je možné objednať papierovú verziu certifikátu za poplatok.

Ukážka certifikátu Scrum Master Certified:

Certifikát Scrum Master Certified určený pre Scrum Mastra po úspešnom absolvovaní certifikačnej skúšky CSM