Kalendár školení

Online test

Pracujete na projektoch a neviete či správne aplikujete metodiku? Ponúkame vám možnosť otestovať svoje schopnosti zo Scrum riadenia projektov. Test je pripravený pre úroveň Scrum Master. Zaregistrujete sa do stránky www.project-academy.com a realizujte testy z viacerých metodík.

Video školenia

Video školenia výrazne napomáhajú rýchlemu získaniu vedomostí pri použití metód eLearningu. Pri objednaní certifikačnej skúšky Scrum získavate aj prístup k videoprednáška.

Manažérske dokumenty

Chcete riadiť projekty a neviete kde začať? Potrebujete vytvárať projektovú dokumentáciu a neviete, ako má vyzerať? Máme pre vás kompletnú sadu vzorov dokumentov PRINCE2.

www.prince-2.sk

Certifikát Scrum Product Owner

Product Owner je dôležitá rola v Scrum projektoch, pretože je zodpovedný za to, že projekt dodá výstupy, ktoré majú vysokú hodnotu pre zákazník. Preto aj najťažšie je získať certifikát Scrum Product Owner, skúška trvá 180 minút a test obsahuje 140 otázok.

Certifikačná autorita Scrum Study nezverejňuje, aký je minimálny počet správnych odpovedí na získaniu certifikátu Scrum Master. Ná úspešné zvládnutie záverečného testu je potrebné detailne poznať povinné aj nepovinné vstupy, nástroje a výstupy všetkých procesov. Okrem dobrej znalosto SBOK musí Product Owner poznať a obhajovať aj agilný prístup vo vedení firmy a u zákazníka. Product Owner sa občas nazýva aj "Hlas zákazníka", teda musí poznať dobre jeho potreby.

Ukážka certifikátu Product Owner: