Kalendár školení

Online test

Pracujete na projektoch a neviete či správne aplikujete metodiku? Ponúkame vám možnosť otestovať svoje schopnosti zo Scrum riadenia projektov. Test je pripravený pre úroveň Scrum Master. Zaregistrujete sa do stránky www.project-academy.com a realizujte testy z viacerých metodík.

Video školenia

Video školenia výrazne napomáhajú rýchlemu získaniu vedomostí pri použití metód eLearningu. Pri objednaní certifikačnej skúšky Scrum získavate aj prístup k videoprednáška.

Manažérske dokumenty

Chcete riadiť projekty a neviete kde začať? Potrebujete vytvárať projektovú dokumentáciu a neviete, ako má vyzerať? Máme pre vás kompletnú sadu vzorov dokumentov PRINCE2.

www.prince-2.sk

Školiace inštitúcie Scrum

V súčasnosti je možné tvrdiť, že na Slovensku existuje viacero firiem poskytujúch kurzy Scrum a preto je vždy možné vybrať si jednak z rôznych dátumov, cien, ale aj kvality.

V čom môžu byť rozdiely?

  1. Skúsenosti a znalosti lektora. Náš lektor, Braňo Gablas má certifikáty zo všetkých známych agilných aj klasických metód. Prezentačné zručnosti získaval na školeniach nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Okrem toho je aj vysokoškolský pedagóg a projektové riadenie prednáša študentom v štrvtom ročníku.
  2. Skúsenosti firmy s agilným riadením. Väčšina Scrum školiacich firiem si prenajíma školiteľov, nemajú žiadne skúsenosti and znalosti z agilného riadenia.
  3. Podkladové materiály ku školeniam sú častokrát jednoduché, nie veľmi nápomocné k získaniu hlbších znalstí. Naša firma poskytuje všetkým študentom tlačenú alebo elektronickú učebnicu SBOK, okrem toho, každú účastník školenia získáva aj pracovný zošit, prípadovú štúdiu, získavajú učebné pomôcky pre odhadovacie tecniky (Planning poker) a prehľad procesov a mítingov.
  4. Videoškolenia a eLearning výrazne napomáha k uľahčeniu problematiky. Študenti, ktorí si objednajú u nás certifikačnú skúšku, tak získavajú aj kompletný prístup k videám a eLearningovému obsahu
  5. Realizovanie skúšky - naši študenti môžu realizovať elektronickú skúšku Scrum kedykoľvek v období do 6 mesiacov od jej objednania, pričom zvyčajne dostávajú ešte jednu možnosť na jej bezplatné zopakovanie.